Τα μαθήματα στο Διαδικτυακό μας φροντιστήριο πραγματοποιούνται σε ζωντανή σύνδεση.

Για να παρακολουθήσεις το μάθημα, χρειάζεσαι :
• Σύνδεση internet ADSL
• υπολογιστή desktop ή laptop ή tablet(min 9inch)
• Smartphone
• Ηχεία ή ακουστικά
• Κάμερα
• Μικρόφωνο
Πριν από την εγγραφή ο κάθε μαθητής συνδέεται στο περιβάλλον εικονικής αίθουσας ωστέ να διαπιστώσουμε ότι ο εξοπλισμός του είναι αυτός που πρέπει για να παρακολουθεί ευχάριστα το μάθημα.

Η μία διδακτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτά.

Η κάθε διαδικτυακή τάξη έχει έως 8 μαθητές.

Οι συμμαθητές σου θα είναι από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Ναι, βλέπεις και τον καθηγητή και τους συμμαθητές σου.

Όχι, το μάθημα δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις από το κινητό. Το κινητό σου θα το χρησιμοποιείς μόνο για να φωτογραφίζεις τις εργασίες σου και να τις αποστέλλεις στον καθηγητή σου.

Αν χάσεις κάποιο μάθημα για σοβαρό λόγο, μπορείς να το λάβεις μαγνητοσκοπημένο.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος στο διαδικτυακό φροντιστήριο υπάρχει η ίδια διαδραστικότητα με τον καθηγητή σου όπως σε μία κανονική αίθουσα. Έτσι μπορείς να του θέτεις ερωτήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το μάθημα.

Πρέπει να συνδέεσαι στην αίθουσα την προγραμματισμένη ώρα που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα σου.

Διαγωνίσματα γράφεις τις ίδιες μέρες και ώρες που γράφουν όλοι οι μαθητές των φροντιστηρίων Εν Τάξη. Πάτησε εδώ για να δεις το πρόγραμμα διαγωνισμάτων.

Θα συνδέεσαι στην ψηφιακή αίθουσα 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα του διαγωνίσματος, θα παραλαμβάνεις το διαγώνισμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μας και θα γράφεις τις απαντήσεις με εξ αποστάσεως επιτήρηση, μέσω της κάμεράς σου. Αφού ολοκληρώσεις, θα φωτογραφίζεις τις απαντήσεις και θα τις αποστέλλεις στο φροντιστήριο εντός του προκαθορισμένου χρόνου.

Θα χρησιμοποιείς τα εκπαιδευτικά βιβλία των Φροντιστηρίων Εν Τάξη, τα οποία θα παραλαμβάνεις ταχυδρομικά.

Οι γονείς σου θα ενημερώνονται για την πρόοδό σου σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες μέσω ζωντανής σύνδεσης με τους καθηγητές σου.

Μπορείς να κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα.

Μπορείς να επιλέξεις τα μαθήματα του προγράμματος που επιθυμείς να παρακολουθήσεις.

Τόσο οι ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού όσο και τα υπόλοιπα σεμινάρια έχουμε την δυνατότητα να τα παρακολουθούμε και online.

Στις κεντρικές εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού μας ομίλου, έχουμε διαμορφώσει ειδικές αίθουσες με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπου οι καθηγητές μας παραδίδουν το μάθημα τους ζωντανά.